miércoles, 23 de enero de 2013

Cóm utilitzar les TIC per afavorir la comunicació?Una de les qüestions que més pot preocupar a un mestre i que ha de tenir en compte, és plantejar cóm afavorir la comunicació, tant amb els pares com amb els alumnes i més quan es tracta de fer-ho a través de les TIC.

El primer pas per poder dur a terme una bona tasca i ser un bon agent de comunicació, és tenir una primera pressa de contacte amb els pares i fer una reunió per conèixer les seves inquietuds, per donar les primeres pinzellades respecte a la metodologia que farem servir i a través d’un qüestionari, quin són els coneixements que tenen respecte les TIC.

Una vegada analitzat tots els qüestionaris formaria una altra reunió en grups reduïts de pares per crear un ambient de confiança i tenir una atenció més individualitzada, doncs parlarem de les qüestions que més les preocupa, de les estratègies de comunicació que tindrem al llarg del curs i que es sentin recolzat a tots aquells que es sentin més perduts en el món de les TIC. Començarem per crear un blog d’aula, d’aquesta manera el pares tindran un espai on veure fotos, vídeos, i escrits setmanals on podran veure el seguiment que realitzem a l’aula. Els plantejaré crear un segon blog o espai exclusiu per a pares on penjarem articles o notícies d’interès destinats per a pares, on hi haurà un racó de dubtes per a que els pares puguin estar comunicats i expressin tot allò que necessitin.

Al llarg del curs, els motivaré i donaré diferents cursos de formació relacionat amb les noves tecnologies per a que tots junts puguem anar avançant en aquest món tan ample i complex com són les TIC. Per dur a terme tot això necessitem d’un recolzament per part de l’equip directiu del centre i de les instal·lacions del mateix, doncs necessitarem d’un espai adequat i destinat a la formació dels pares.

Pel que fa amb els infants, els anirem introduint les TIC com part de la seva formació, i estaran totalment integrades en el dia a dia de l’aula. Per tant, a nivell de comunicació, farem servir l’e-mail per comunicar-nos amb els serveis de direcció de l’escola, amb els atres grups-classe, etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario