miércoles, 23 de enero de 2013

Què ens agradaria trobar a un centre i cóm ens agradaria que ens motivaran?


Amb aquesta nova entrada, vull intentar respondre a la pregunta que dóna títol a la mateixa, doncs, així ens ho han demanat. La veritat que en un primer moment quan ens vàrem plantejar aquesta qüestió vaig necessitar una estona per pensar i reflexionar què és el que m’agradaria trobar en arribar a un centre i cóm m’agradaria que em motivaran.

El primer pas per entrar a un centre és tenir una bona presentació, que la gent es doni a conèixer, que et donin la benvinguda, que mostrin empatia amb una persona que acaba d’arribar i que probablement ho fa amb moltes pors i angoixes, doncs arribar a un joc a un grup on ja hi ha un llaços formats i unes relacions establertes. Per tant, a jo m’agradaria arribar a un centre i que em facin part d’ells i amb una bona acollida. També penso que és molt important que quan una persona arriba, és normal que sorgeixen moltes dubtes i, una persona amb falta d’experiència i sense un bagatge docent necessita del recolzament d’aquells que sí ho tenen.

D’altra banda, quan penso en la motivació, això si que és una qüestió que se m’escapa, doncs a dia d’avui, i tal com ja he esmentat anteriorment amb poca experiència, he de reconèixer que en la meva humil opinió la motivació d’un mestre és una qüestió personal i que ell mateix sense adonar-se es motiva si realitza la seva tasca docent com pertany, doncs els infants són el motor de la motivació d’un mestre. El que si considero que a nivell de les TIC, els mestres han de ser motivats per part de la direcció del centre oferint cursos de formació i atenció de dubtes en tot allò que un mestre necessita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario