miércoles, 21 de noviembre de 2012

Cóm ens poden ajudar les TIC en la comunicació família-escola?

Per dur a terme aquesta reflexió, he de reconèixer que he necessitat d’un temps per tal d’assimilar la pregunta i concretar les meves idees envers el tema que se’ns planteja, ja que considero que la part de comunicació en la nostra tasca com a docent, és un dels pilar fonamentals per tal de dur a terme una bona pràctica com a professionals, i amb molta més importància a Educació Infantil.
Penso que, aquesta qüestió és una de les angoixes personals que tinc, per la responsabilitat que comporta transmetre una bona informació a les famílies, que aquesta comunicació es doni i no sigui inexistent, i per suposat una comunicació fluida i de confiança. A més a més, soc conscient que per a què això es dugui a terme, hi ha d’haver una bona relació amb les famílies i les dos parts (mestre-família), siguin conscients d’aquesta necessitat i per tant haurem de treballar al llarg de la nostra futura tasca docent per a què aquesta comunicació sigui la correcta.
Una vegada argumentat i donada la meva opinió personal sobre la importància que té per mi, aquesta comunicació amb les famílies, també soc conscient que hi existeixen diferents “camins” per a que aquesta comunicació sigui fructífera. Tota la societat està evolucionant tant ràpid i vivim en una societat de continu estrès que pot ser a dia d’avui hauríem de contemplar les TIC com un mitjà de comunicació entre família-escola. I si les dos parts estan d’acord i els resultats són el desitjats, he de dir que estic totalment d’acord que es dugui a terme aquest tipus de comunicació, però sense oblidar la riquesa de poder parlar i comunicar-nos amb les persones en directe, ja que ens aporta també molt informació i així es crea una confiança entre les famílies i la escola.
En definitiva, les TIC poden ser un bon mitjà de comunicació, que des de l’escola hem de treballar, i les famílies han de poder ser part fonamental d’aquesta comunicació, per tant poden fer servir diferents mitjans, per una banda la creació dels blogs de l’escola o de les aules faciliten a les famílies que puguin participar, s’impliquin i puguin compartir moltes coses. A més a més, la confiança que pot donar als pares el poder veure als seus fills quan ells vulguin a través d’internet i conèixer que fan, com viuen el dia a dia a l’escola.

No hay comentarios:

Publicar un comentario