miércoles, 21 de noviembre de 2012

Les caseres dels tresors

Aquesta reflexió ve donada, desprès de haver-hi treballat a una de les classes teòriques, què són les caseres dels tresors, per a què serveixen, cóm i alguns exemples que vàrem analitzar.
El primer que hauria d’explicar, és que una casera del tresor, és un tipus d’activitat didàctica i que es pot treballar a totes les àrees i nivells d’educació. Les caseres consisteixen en un llistat de preguntes sobre un tema concret, i que prèviament hem escollit per treballar a classe, i una llista de direccions de pàgines web d’on poden trobar les respostes a les preguntes prèvies. Algunes caseres hi poden incloure una “gran pregunta”, com a mode de conclusió, per a que els infants puguin mostrar els coneixements adquirits.  
Aquest tipus d’activitat, és una manera lúdica i diferent de treballar diversos temes, a més de treballar la recerca d’informació mitjançant les diverses webs que els hi faciliten. Aquest tipus d’activitat, és una eina molt útil però a la vegada ha d’estar ben treballada i cercant aquella informació que volem que arribi als alumnes.
Una vegada vist la part teòrica, vàrem tenir l’oportunitat de poder veure alguns exemples de caseres dels tresors. Al meu grup ens va tocar analitzar una casera que rebia el nom de “Animals domèstics i salvatges”, he de dir que aquesta, des del meu punt de vista, no era un bon exemple, ja que no complia amb totes les característiques bàsiques que hauria de tenir una bona casera del tresor.
Per una banda, és una casera que no crida la atenció dels infants, no hi ha varietat ni de colors, ni lletres especial. Crec que aquesta casera no crida l’atenció ni desperta curiositat per investigar ni motivació. És una casera que no especifica a quina edat va dirigida, quins són els passos a seguir, etc. I com a darrer punt, i molt important, aquests tipus d’activitat haurien de revisar-les ja que molts enllaços en els quals clicàvem ja no existeixen o han deixat de funcionar.
Aquí està l'enllaç per poder veure la casere del tresor que varem analitzar a classe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario