sábado, 10 de noviembre de 2012

El que diu la normativa sobre introducció de les TIC a l'educació...

Per començar aquesta reflexió, prèviament hem tingut al nostre abast un document de pdf on explica que és allò que diu la normativa i on està reflectit a la LOE. A més a més, hem pogut visionar un vídeo d’en Jordi Adell sobre “competència digital de los professores”.
Una vegada tot això, em queda dir que efectivament la normativa contempla que les TIC haurien d’iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació. En la meva opinió, això es un pas important per aconseguir avançar en educació i fer innovacions. Però, també és cert que probablement el que diu la normativa no és suficient i hauria de ser més específica.
La normativa, no descriu uns objectius específics, ni el tipus d’avaluació més adient, així com, no contempla que el professorat necessitaria d’uns cursos de formació i reciclatge en aquest tema, per conèixer diverses metodologies per anar aplicant en el dia a dia de les aules d’Educació Infantil.
En definitiva, les TIC són un recurs molt útil i important, per tant, tenim que familiaritzar-nos i introduir-les des de ben petits a l’etapa d’Infantil. D’altra banda, hem de ser conscients que els aprenentatges i la incorporació de nous mètodes i materials a la vida d’aula no és una tasca fàcil, i que per tant necessitarà d’un temps per veure els resultats desitjats. L’únic punt més feble, és a nivell de recursos, ja que molts de centres a dia d’avui encara no gaudeixen o no veuen la necessitat d’incorporar les TIC a la vida diària de les aules.

No hay comentarios:

Publicar un comentario