sábado, 6 de octubre de 2012

"El Desenvolupament de la Societat amb Les Noves Tecnologies"

Després de llegir l'article "Sociedad de la información, tecnologias digitales y educación" de Manuel Area Moreira, podem arribar a diverses conclusions que ens fan reflexionar.

La primera part de l'article s'esmenta que la globalització és un procés que ha estat gestant-se abans de l'aparició de les tecnologies de la informació i comunicació. Una de les coses que més m'ha cridat l'atenció ha estat la crítica que fa l'autor al món en el qual vivim, un món centrat en el consum i capitalista, i la crítica que fa a les nostres institucions de govern, que han volgut beneficiar-se del desenvolupament de les noves tecnologies.

Les noves tecnologies s'han convertit en el centre del canvi social i cultural. Com sol passar, tot això té un part positiva i una altra més negativa. Les conegudes TIC estan trencant barreres facilitant la interacció entre persones, un aspecte positiu i molt important respecte a la tecnologia i el desenvolupament de la societat.

D'altra banda, i com a part negativa, la civilització està en un punt molt depenent de la tecnologia. I, es que tots els excesos o casos depenen del criteri empleat en la seua valoració i ús que feim de les tecnologies.

Pel que fa a nivell educatiu, i tenint en compte que com a futura docent, hauré de tenir una formació amplia i pràctica en referent a les noves tecnologies, el que més m'ha cridat l'atenció i vull destacar de l'article és tot allò que fa referència a aquest àmbit.

Es realitza una encertada crítica a les institucions educatives que encara tenen una lenta introducció al canvis i adaptació de les noves tecnologies, així com molts centres que continuen amb un model de transmissió cultural tradicional. Això, és una conseqüència més de la dependència de quantitat i qualitat dels recursos humans disponibles. Per tant, és necessari possar en pràctica programes formatius destinats a facilitar l'accès al coneixement i a les noves tecnologies, destinat a infants, joves, treballadors, professionals, etc.

En la meva opinió i d'acord amb l'autor, cal integrar les TIC en el sistema y cultura escolar. Hem de començar planificant i desenvolupant projectes i experiències d'educació virtual. Creacions de webs, materials on line, en definitiva estimular la innovació de les pràctiques docents. Innovar en tecnologia i en la concepció i pràctiques pedagògiques. Per tant, això significa canviar el model d'ensenyament: canviar el paper del docent, canvis en el procès i activitats d'aprenentatge de l'alumnat, en les formes organitzatives de l'aula, etc.

Per finalitzar, esmentar que com a futura docent em preocuca molt aquest desenvolupament tan ràpid de les TIC i penso molt necessari una bona formació per abordar les noves eines. Vull mostrar la meva conformitat amb la meta educativa que es planteja: formació del nens com a usuaris conscients i crítics de les noves tecnologies. Aquesta formació, hauria de ser possible i més que siga el propi alumne el qual disposi d'una gran autonomia i control sobre el seu propi procès d'aprenentatge, amb un docent que facilita i guia en aquest camí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario